Extra årsmöte 28 september

Tyringe Skid- och Skridskosällskap avhåller extra årsmöte på kansliet på Tyrs Hov, torsdagen 28 september 2023 kl.19.00.

På agendan står val av ordförande och övrigt.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna! Anmälan sker till kansli@tsos.com

/ Styrelsen 2023-09-12