Tyringe Hockey

Grafisk manual

Tyringe Hockey är en stor del av byns och bygdens identitet. Sedan föreningen grundades 1936 så har också föreningens färger varit blått, rött och vitt. Klubbmärket/logotypen och dess färger representerar en lång och stolt historia vilket gör den viktig för föreningen och dess medlemmar.

Det är viktigt att det material som produceras av och om föreningen tar sin utgångspunkt i Tyringe Hockeys värderingar och att det håller en genomgående hög kvalitet.

Den här manualen finns till för att göra det lättare att följa de riktlinjer som fastslagits. De regler och riktlinjer som finns syftar till att garantera att det material som produceras håller hög kvalitet och att avsändare och budskap blir tydligt och enhetligt för allmänheten.

Ladda ner