Styrelsen

Kansliet
Kansliet är bemannat måndag-fredag: 08.30–15.30

Telefon: 0451 – 514 35
Mobil: 0731 – 451 435
E-post: kansli@tsos.com

Ordförande

Anders Hjärner

Kassör

Per Lind

Sekreterare

Angela Jonsson

Sportchef

Daniel Söderberg

Marknad

Jörgen Persson

Ungdomsansvarig

Anders Rosenqvist

Marknad

Christopher Mårtensson

Marknad/Policy & regelverk

Joakim Åstrand

Dela med andra