Styrelsen informerar

Efter årsmötet står det klart att föreningen i skrivande stund står utan ordförande. Det är en viktigt post för föreningen och styrelsen önskar få hjälp av hela föreningen att hitta en person som skulle vilja vara med och föra Tyringe Hockey som förening vidare. Hjälp oss gärna med förslag. Det behöver inte bara vara förslag på ordförande. Det finns fler ”stolar” att fylla i styrelsen. Andra som inte ställde upp för omval förutom ordförande var ungdomsansvarig, kassör och sekreterare. Cafeteriaansvarig slutade tidigare under året på grund av sitt arbete.

Såhär ser styrelsen ut just nu.

Ordförande vakant
Monica Ero Ledamot/Kassör
Angela Johnsson Ledamot/Sekreterare
Filip Steensbjerre Ledamot
Mattias Östling Ledamot
Linus Kristoffersson Ledamot
Michael Jensen Ledamot

Då förra ordförande ansvarade för cafeterian, marknadsgruppen och även var personalansvarig så har vi nu en del arbete inom styrelsen som måste fördelas. Styrelsen önskar att involvera fler personer så att föreningen kommer ifrån att en person gör mycket.

Utöver styrelsen behöver även valberedningen få tillskott. Eje väljer att efter många år inte ställa upp för omval. För er som inte vet vad en valberedning gör kan läsa lite om vad Svenskidrott säger.
http://www.svenskidrott.se/Idrottsjuridik/Foreningskunskap/foreningskunskap/Valberedningen-safunkarden

Eftersom det är medlemmarna som utgör föreningen är det ytterst också medlemmarna som har ansvaret för att tillse att det finns en styrelse.

Meningen med idrottsföreningen är att människor gemensamt ska verka för det ändamål man sammanslutit sig för. Till detta hör också att var och en måste vara beredd att ta på sig det ansvar som det innebär att sitta i föreningsstyrelsen.

Om ni undrar mer över styrelsen eller styrelsearbetet så går det bra att kontakta någon av oss direkt på mailen eller gå via kansliet.

michael.jensen@tsos.com
monica.ero@tsos.com
kansli@tsos.com

Dela med andra