Leader LAG PH

TSoSS webb- & radio produktion är ett EU-projekt som drivs med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader LAG PH.

Syftet är att ordna en utbildning för ungdomar att producera och sända webb- & radiosändningar från Tyringe och hela Hässleholms kommun.

Skapande av film och media och kultur i allmänhet får sällan ekonomisk prioritering, genom projektet vill vi öppna upp för kulturen.

Utbildningen skall erbjuda ett innehåll med kamerateknik, nätverksuppkoppling, ljus- och ljudsättning, redigering, repriser, webbhantering, lagerhantering med mera.

Men även omfatta framtagning av manuskript, intervjuer, faktasökning, fotoinsättningar, scenframställning och dylikt.

Utbildningen kommer även att innehålla praktiska övningar i Tyrs Hov och studiebesök.

Dela med andra