Fel namn vid autogiro

Under natten har det uppstått ett fel för ett antal av Sveland Djurförsäkringars kunder som betalar sin djurförsäkring via autogiro. Efter att betalningsordern i korrekt skick lämnat Sveland har något inträffat i bankens hantering och fel mottagare har fått den automatiska inbetalningen.

Detta kommer inte på något sätt påverka er försäkring. Banken kommer nu se till att korrigering av det uppståndna felet kan ske snarast möjligt, dock bör detta kunna ske utan att du som försäkringstagare bör vidta någon åtgärd. Vi beklagar det inträffade och vill bara understryka att felet ligger utom vår kontroll.

Hälsningar Sveland Djurförsäkringar

Text & Reklam
Dela med andra