Hässleholm Miljö tror på Tyringe Hockey!

Tyringe Hockey är glada över att presentera Hässleholm Miljö som ny TSOS-partner!

TSOS-partner har blivit ett populärt partnerskap eftersom du som partner inte bara får exponering i Tyrs Hov och på klubbens sociala medier, utan även en stående inbjudan till de partnerträffar klubben anordnar i samband med varje hemmamatch.

Läs mer om våra olika partnerskap på bli partner – Gör som Hässleholm Miljö och teckna ett TSOS-partnerskap idag!

Thurn Data & Systemkonsult

Om Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. De behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten.

De sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

www.hassleholmmiljo.se

Dela med andra