Årsmöte 10 juni

Tyringe Skid- och Skridskosällskap avhåller sitt årsmöte den 10 juni 2021 kl. 19.00.

Motioner lämnas senast en vecka innan årsmötet till kansliet. Dagordning enligt stadgar.

Under det rådande världsläge med Covid-19 pandemin så kommer föreningen att följa folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer vid tidpunkten för årsmötet. Därför önskar vi att de medlemmar som önskar delta anmäler sitt deltagande till kansli@tsos.com senast en vecka innan mötet.

Sand och Vattenbläst AB Snad & Vattenbläst AB

Återkoppling kommer att ske till samtliga som anmält sig via mejl till kansliet om mötet kommer att kunna genomföras genom att fysiskt träffas eller om mötet kommer att behöva genomföras via videolänk. Plats eller länk för deltagande vid mötet kommer att tillhandahållas dagarna innan mötet via mejl.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna. Ni har möjlighet att påverka vår framtid.

Styrelsen 2021-05-10

Dela med andra