Ny styrelse i Tyringe Hockey

Tyringe Hockey höll under torsdagskvällen den 11 juni sitt ordinarie årsmöte. Det kunde konstateras att det har varit ett väldigt utmanande år både ekonomiskt och sportsligt. Den turbulens som delvis funnits runt föreningen samt pandemin Covid-19 har också varit påverkande under året.

Tyringe hockey skall dra lärdom av det år som har varit. Utan en styrning, dialog och organisation så blir det svårt för Tyringe Hockey att verka för en god utveckling av föreningen.

På årsmötet presenterades och antogs en styrelse som konstituerade sig enligt följande:

Sparbanken Skåne

Ordförande Anders Hjärner, sekreterare/cafeteria Angela Jonsson, ekonomi/ungdom Per Lind, ungdom Anders Rosenqvist, marknad/policy & regelverk Joakim Åstrand, A- & J-lag Filip Steensbjerre, marknad/cafeteria Jörgen Persson, marknad/ungdom Christoffer Mårtensson och marknad/inköp Daniel Söderberg.

Tyringe Hockey har nu en enad stark styrelse på nio personer som är fast beslutna att se framåt och bygga upp en organisation som motsvarar medlemmars förväntningar samt utveckla föreningen i riktning med vår värdegrund. Tillsammans, Passion och Ansvar.

Dela med andra