Årsmöte 2020

Tyringe Skid- och Skridskosällskap avhåller sitt årsmöte den 11 juni 2020 kl. 19.00.

Motioner lämnas senast en vecka innan årsmötet till kansliet. Dagordning enligt stadgar.

Under det rådande världsläge med Covid-19 pandemin så kommer föreningen att följa folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer vid tidpunkten för årsmötet. Därav önskar vi att de medlemmar som önskar delta anmäler sitt deltagande till kansli@tsos.se senast en vecka innan mötet.

Sand och Vattenbläst AB Snad & Vattenbläst AB

Återkoppling kommer att ske till samtliga som anmält sig via mejl till kansliet om mötet kommer att kunna genomföras genom att fysiskt träffas eller om mötet kommer att behöva genomföras via videolänk. Plats eller länk för deltagande vid mötet kommer att tillhandahållas dagarna innan mötet via mejl.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna. Ni har möjlighet att påverka vår framtid.

Styrelsen 2020-04-28

Dela med andra